Dětská skupina U Tří oveček

Dětská skupina U Tří oveček

 

Naše dětská skupina vznikla z iniciativy rodičů, kteří chtějí svým dětem nabídnout podmínky pro jejich přirozený vývoj a rozvíjení jejich jedinečnosti, lidskosti a lásky k životu.

Výukový systém vychází zejména z myšlenek knihy Respektovat a být respektován a také zčásti z principů waldorfské pedagogiky. Při práci s dětmi klademe důraz na vzájemnou úctu a respekt, práci s přírodními materiály, rozvíjení přirozených dovedností (zpěv, tanec, výtvarná činnost) a klademe velký důraz na individuální přístup k dětem.

Co nabízíme?

Jsme součástí projektu Vše pro jesle a školky.