Dětská skupina U Tří oveček

Strava

Strava

V rámci provozu dětské skupiny jsou zajištěny dopolední i odpolední svačiny, stejně jako obědy.

Ovoce a zeleninu se snažíme zajišťovat sezónní.

Stravné na dítě činí 80 Kč / den.

Pokud chcete na daný den oběd odhlásit, je třeba učinit tak do 7:30 hod. příslušného dne, jinak je nutné oběd i svačinky zaplatit.

Telefonní kontakty pro odhlášení stravy:
+420 773 749 072 (DS U Tří oveček)
+420 734 598 032 (DS U Tří sluníček)

V DS jsou celodenně k dispozici nápoje, většinou čaj, voda nebo šťáva, dbáme na dodržování pitného režimu.

Pokud má dítě alergickou reakci na potraviny, je nutné dítěti ze strany rodiče zajistit vlastní stravování – svačiny, obědy.